Loại văn bản: Văn bản hợp nhất, Năm 1981 đến 1990 có : 0 văn bản