Loại văn bản: Hiệp ước, Năm 1991 đến 2000 có : 2 văn bản

Hiệp ước Không số

Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Mông Cổ

Ngày ban hành: 17/04/2000

Ngày có hiệu lực:

Hiệp ước Không số

Hiệp ước về những cơ sở quan hệ Nhà nước và hợp tác giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Tát-Gi-Ki-Xtan

Ngày ban hành: 19/01/1999

Ngày có hiệu lực: