Năm 2021 đến 2021 có : 491 văn bản

Nghị quyết số 433/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 433/NQ-UBTVQH15 Bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày ban hành: 15/12/2021

Ngày có hiệu lực: 15/12/2021

Nghị quyết số 432/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 432/NQ-UBTVQH15 về phê chuẩn Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV

Ngày ban hành: 15/12/2021

Ngày có hiệu lực: 15/12/2021

Nghị quyết số 431/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 431/NQ-UBTVQH15 về phê chuẩn Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV

Ngày ban hành: 15/12/2021

Ngày có hiệu lực: 15/12/2021

Nghị quyết số 430/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 430/NQ-UBTVQH15 về phê chuẩn Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XV

Ngày ban hành: 15/12/2021

Ngày có hiệu lực: 15/12/2021

Nghị quyết số 429/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 429/NQ-UBTVQH15 về phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV

Ngày ban hành: 15/12/2021

Ngày có hiệu lực: 15/12/2021

Nghị quyết số 428/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 428/NQ-UBTVQH15 về phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV

Ngày ban hành: 15/12/2021

Ngày có hiệu lực: 15/12/2021

Nghị quyết số 11/2021/UBTVQH15

Nghị quyết số 11/2021/UBTVQH15 Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Ngày ban hành: 15/12/2021

Ngày có hiệu lực: 15/12/2021

Nghị quyết số 10/2021/UBTVQH15

Nghị quyết số 10/2021/UBTVQH15 về việc gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19

Ngày ban hành: 15/12/2021

Ngày có hiệu lực: 15/12/2021

Nghị quyết số 09/2021/UBTVQH15

Nghị quyết số 09/2021/UBTVQH15 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022 - 2024

Ngày ban hành: 15/12/2021

Ngày có hiệu lực: 15/12/2021

Nghị quyết 08/2021/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 08/2021/NQ-UBTVQH15 về Giải thích khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự

Ngày ban hành: 30/11/2021

Ngày có hiệu lực: 30/11/2021