Năm 2021 đến 2021 có : 491 văn bản

Nghị quyết 07/2021/UBTVQH15

Nghị quyết số 07/2021/UBTVQH15 về Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Ngày ban hành: 30/11/2021

Ngày có hiệu lực: 30/11/2021

Nghị quyết số 42/2021/QH15

Nghị quyết số 42/2021/QH15 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Ngày ban hành: 26/11/2021

Ngày có hiệu lực: 26/11/2021

Nghị quyết số 41/2021/QH15

Nghị quyết số 41/2021/QH15 Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Ngày ban hành: 26/11/2021

Ngày có hiệu lực: 26/11/2021

Nghị quyết số 40/2021/QH15

Nghị quyết số 40/2021/QH15 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022

Ngày ban hành: 26/11/2021

Ngày có hiệu lực: 26/11/2021

Nghị quyết số 39/2021/QH15

Nghị quyết số 39/2021/QH15 về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025

Ngày ban hành: 26/11/2021

Ngày có hiệu lực: 26/11/2021

Nghị quyết số 38/2021/QH15

Nghị quyết số 38/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 26/11/2021

Ngày có hiệu lực: 26/11/2021

Nghị quyết số 37/2021/QH15

Nghị quyết số 37/2021/QH15 Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa

Ngày ban hành: 26/11/2021

Ngày có hiệu lực: 26/11/2021

Nghị quyết số 36/2021/QH15

Nghị quyết số 36/2021/QH15 Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An

Ngày ban hành: 26/11/2021

Ngày có hiệu lực: 26/11/2021

Nghị quyết số 35/2021/QH15

Nghị quyết số 35/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng

Ngày ban hành: 26/11/2021

Ngày có hiệu lực: 26/11/2021

Nghị quyết số 34/2021/QH15

Nghị quyết số 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Ngày ban hành: 26/11/2021

Ngày có hiệu lực: 26/11/2021