Năm 2021 đến 2021 có : 491 văn bản

Nghị quyết số 1124/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 1124/NQ-UBTVQH14 Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày ban hành: 20/01/2021

Ngày có hiệu lực: 20/01/2021