Năm 2021 đến 2021 có : 491 văn bản

Nghị quyết số 82/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 82/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Điện Biên

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 81/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 81/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Đắk Nông

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 80/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 80/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 79/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 79/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV thành phố Đà Nẵng

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 78/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 78/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 77/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 77/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV thành phố Cần Thơ

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 76/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 76/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Cà Mau

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 75/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 75/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Bình Thuận

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 74/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 74/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 73/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 73/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Bình Dương

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021