Năm 2021 đến 2021 có : 491 văn bản

Nghị quyết số 72/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 72/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Bình Định.

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 71/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 71/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Bến Tre.

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 70/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 70/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Bắc Ninh

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 69/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 69/NQ-UBTVQH15 về việc Về việc phê chuẩn Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Hà Giang

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 67/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 67/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Bạc Liêu

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 66/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 66/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Bắc Kạn

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 65/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 65/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 63/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 63/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 63/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 64/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh An Giang

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 62/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 62/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021