Năm 2021 đến 2021 có : 491 văn bản

Nghị quyết số 61/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 61/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Vĩnh Long

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 60/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 60/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Tuyên Quang

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 59/NQ-UBTVQH15

Ngghị quyết số 59/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Trà Vinh

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 58/NQ-UBTVQH15

Ngghị quyết số 58/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 57/NQ-UBTVQH15

Ngghị quyết số 57/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 56/NQ-UBTVQH15

Ngghị quyết số 56/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thái Nguyên

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 55/NQ-UBTVQH15

Ngghị quyết số 55/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thái Bình

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 54/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 54/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Tây Ninh

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 53/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 53/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 52/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết số 52/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sóc Trăng

Ngày ban hành: 23/07/2021

Ngày có hiệu lực: 23/07/2021