Loại văn bản: Thông báo có : 107 văn bản

Thông báo 60/TB-VPCP

Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Ban chỉ đạo tổ chức điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Ngày ban hành: 04/04/2005

Ngày có hiệu lực:

Thông báo 6494/TM/XNK

Thông báo hướng dẫn việc xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường EU

Ngày ban hành: 24/12/2004

Ngày có hiệu lực:

Thông báo 196/TB-VPCP

Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về các Dự án thuỷ điện đã khởi công năm 2003-2004

Ngày ban hành: 05/10/2004

Ngày có hiệu lực:

Thông báo 88/TB-VPCP

Thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về một số có chế hỗ trợ cho các sản phẩm xuất khẩu của Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam

Ngày ban hành: 20/04/2004

Ngày có hiệu lực:

Thông báo 87/TB-VPCP

Thông báo kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 20/04/2004

Ngày có hiệu lực:

Thông báo 63/TB-VPCP

Thông báo kết luận của Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng về quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020

Ngày ban hành: 02/04/2004

Ngày có hiệu lực:

Thông báo 52/TB-VPCP

Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị toàn quốc về chấn chỉnh quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước

Ngày ban hành: 19/03/2004

Ngày có hiệu lực:

Thông báo 32/TB-VPCP

Thông báo ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm

Ngày ban hành: 13/02/2004

Ngày có hiệu lực:

Thông báo 31/TB-VPCP

Thông báo ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Vũ Khoan tại cuộc họp Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế ngày 2/2/2004

Ngày ban hành: 13/02/2004

Ngày có hiệu lực:

Thông báo 192/TB-VPCP

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải tại cuộc họp Ban chỉ đạo kiểm tra theo Kế hoạch số 05-KH/TW ngày 10/9/2003 của Bộ Chính trị

Ngày ban hành: 05/12/2003

Ngày có hiệu lực: