Loại văn bản: Công văn có : 3125 văn bản

Công văn 2752/BNV-CCVC

Công văn về việc thực hiện Nghị định số 143/2007/NĐ-CP quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức

Ngày ban hành: 24/09/2007

Ngày có hiệu lực:

Công văn 1820/BTĐKT-VI

Công văn về việc hướng dẫn quy định các chức danh tương đương

Ngày ban hành: 21/09/2007

Ngày có hiệu lực:

Công văn 2057/BTP-HCTP

Công văn về việc công chứng hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai

Ngày ban hành: 09/05/2007

Ngày có hiệu lực:

Công văn 2887/NHNN-KTTC

Công văn về việc hướng dẫn xử lý số tiền tạm ứng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đang theo dõi trên TK 3531

Ngày ban hành: 23/04/2007

Ngày có hiệu lực:

Công văn 25/CP-NN

Công văn đính chính Nghị định số 154/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 128/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản

Ngày ban hành: 13/03/2007

Ngày có hiệu lực:

Công văn 1133/NHNN-KTTC

Công văn về việc hạch toán nghiệp vụ làm đại lý đổi ngoại tệ cho tổ chức tín dụng ủy nhiệm và đại lý chi trả kiều hối

Ngày ban hành: 05/02/2007

Ngày có hiệu lực:

Công văn 420/TCT-TS

Công văn về việc thu lệ phí trước bạ đối với nhà ở của hộ gia đình, cá nhân

Ngày ban hành: 22/01/2007

Ngày có hiệu lực:

Công văn 1023/BTC-TCNH

Công văn về việc các biện pháp kiểm soát hoạt động xổ số kiến thiết

Ngày ban hành: 18/01/2007

Ngày có hiệu lực:

Công văn 327/TCHQ-KTTT

Công văn về việc hiệu lực thi hành quyết định 78/2006/QĐ-BTC

Ngày ban hành: 12/01/2007

Ngày có hiệu lực:

Công văn 4926/TCT-ĐTNN

Công văn về việc cấp mã số thuế cho các nhà thầu nước ngoài

Ngày ban hành: 26/12/2006

Ngày có hiệu lực: