Loại văn bản: Hướng dẫn có : 21 văn bản

Hướng dẫn 82/HĐTVĐX

Hướng dẫn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1744/2008/QĐ-CTN ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2009

Ngày ban hành: 05/12/2008

Ngày có hiệu lực:

Hướng dẫn 802/HD-TĐKT-V3

Hướng dẫn thực hiện QĐ số 98/2006/QĐ-TTg về việc tặng bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

Ngày ban hành: 07/06/2006

Ngày có hiệu lực:

Hướng dẫn 5174/HD-BVHTT

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi thường bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa - thông tin

Ngày ban hành: 21/12/2005

Ngày có hiệu lực:

Hướng dẫn 2035/TLĐ

Hướng dẫn nhiệm vụ của công đoàn trong và sau khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định 64/2002/NĐ-CP

Ngày ban hành: 09/12/2002

Ngày có hiệu lực:

Hướng dẫn 3827/HD-BLĐTBXH-TBLS

Hướng dẫn về việc hoàn thành xác nhận một số đối tượng người có công với cách mạng trong thời kỳ cách mạng và kháng chiến

Ngày ban hành: 04/11/2002

Ngày có hiệu lực:

Hướng dẫn 1314/TLĐ

Hướng dẫn công đoàn tham gia thực hiện Nghị định 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

Ngày ban hành: 23/08/2002

Ngày có hiệu lực:

Hướng dẫn 6962/THCN&DN

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2002-2003 đối với trung học chuyên nghiệp

Ngày ban hành: 12/08/2002

Ngày có hiệu lực:

Hướng dẫn 122/TĐKT

Hướng dẫn lễ trao tặng và đón nhận huy chương, huân chương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động

Ngày ban hành: 05/03/2002

Ngày có hiệu lực:

Hướng dẫn 441/VHTT-BC

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1637/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/12/2001 về nội dung các báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày ban hành: 28/01/2002

Ngày có hiệu lực:

Hướng dẫn 6087/TCHQ-KTTT

Hướng dẫn thực hiện nội dung sửa đổi chế độ kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu của Quyết định số 1632/QĐ-KTTT ngày 31/12/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

Ngày ban hành: 31/12/2001

Ngày có hiệu lực: 31/12/2001