Loại văn bản: Thông tri có : 2 văn bản

Thông tri 99/TLĐ

Thông tri hướng dẫn hoạt động công đoàn về công tác bảo hiểm xã hội

Ngày ban hành: 02/07/1996

Ngày có hiệu lực:

Thông tri 79/TLĐ

Thông tri hướng dẫn thi hành một số điểm trong bản quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức công đoàn lâm thời (ban hành kèm theo QĐ số 81/QĐ-TLĐ ngày 17/1/1996 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam)

Ngày ban hành: 11/06/1996

Ngày có hiệu lực: