Loại văn bản: Thoả thuận có : 11 văn bản

Thoả thuận Không số

Thoả thuận khung về đối tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông nam á (ASEAN) và Nhật Bản

Ngày ban hành: 08/10/2003

Ngày có hiệu lực:

Thoả thuận Không số

Thoả thuận giã Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Pháp về vấn đề thuế đối với các dự án thuộc Nghị định thư tài chính Việt - Pháp

Ngày ban hành: 01/09/2003

Ngày có hiệu lực:

Thoả thuận Không số

Thoả thuận để thực hiện dự án Hỗ trợ hiện đại hoá ngành công chứng Việt Nam

Ngày ban hành: 14/08/2003

Ngày có hiệu lực: 14/08/2003

Thoả thuận Không số

Thoả thuận bổ sung giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Ôxtrâylia dự án "Tăng cường năng lực và đánh giá dự án Việt Nam - Ôxtrâylia" - Giai đoạn II

Ngày ban hành: 29/07/2003

Ngày có hiệu lực:

Thoả thuận Không số

Thoả thuận bổ sung giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ôxtrâylia về Dự án đào tạo tiền du học Ôxtrâylia

Ngày ban hành: 14/07/2003

Ngày có hiệu lực:

Thoả thuận Không số

Thoả thuận giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Pháp để thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển văn hoá Việt Nam

Ngày ban hành: 06/06/2003

Ngày có hiệu lực:

Thoả thuận Không số

Thoả thuận giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ úc về dự án khu vực "Phòng chống HIV/AIDS ở khu vực Châu á"

Ngày ban hành: 26/03/2003

Ngày có hiệu lực:

Thoả thuận Không số

Thoả thuận giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Pháp để thực hiện Dự án Nâng cao năng lực đào tạo về quản lý tài chính và thống kê kinh tế trong chương trình cải cách hành chính nhằm góp phần hiện đại hoá quản lý kinh tế của Nhà nước VN

Ngày ban hành: 21/01/2003

Ngày có hiệu lực: 21/01/2003

Thoả thuận Không số

Thoả thuận giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà hồi giáo Pa-ki-xtan về việc thành lập Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Pa-ki-xtan

Ngày ban hành: 18/04/2002

Ngày có hiệu lực: 18/04/2002

Thoả thuận Không số

Thoả thuận giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về hợp tác trong ngành công nghiệp khí tự nhiên

Ngày ban hành: 30/10/1991

Ngày có hiệu lực: