Loại văn bản: Thông tư có : 7105 văn bản

Thông tư 06/2015/TT-BTC

Thụng tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đói đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhúm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đói

Ngày ban hành: 20/01/2015

Ngày có hiệu lực: 20/01/2015

Thông tư 05/2015/TT-BTC

Thụng tư hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bự trừ và thanh toỏn giao dịch chứng khoỏn

Ngày ban hành: 15/01/2015

Ngày có hiệu lực: 15/03/2015

Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH

Thụng tư quy định mức lương đối với chuyờn gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toỏn gúi thầu cung cấp dịch vụ tư vấn ỏp dụng hỡnh thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước

Ngày ban hành: 12/01/2015

Ngày có hiệu lực: 01/03/2015

Thông tư 01/2015/TT-BCT

Thụng tư quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhõn kinh doanh dịch vụ giỏm định thương mại

Ngày ban hành: 12/01/2015

Ngày có hiệu lực: 27/02/2015

Thông tư 03/2015/TT-BTC

Thụng tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đói đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhúm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đói

Ngày ban hành: 06/01/2015

Ngày có hiệu lực: 07/01/2015

Thông tư 01/2015/TT-NHNN

Thụng tư quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phỏi sinh lói suất của ngõn hàng thương mại, chi nhỏnh ngõn hàng nước ngoài

Ngày ban hành: 06/01/2015

Ngày có hiệu lực: 02/03/2015

Thông tư 01/2015/TT-BLĐTBXH

Thụng tư hướng dẫn về quản lý trường hợp với người khuyết tật

Ngày ban hành: 06/01/2015

Ngày có hiệu lực: 20/02/2015

Thông tư 01/2015/TT-BTC

Thụng tư hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoỏn của cỏc cụng ty đại chỳng chưa niờm yết

Ngày ban hành: 05/01/2015

Ngày có hiệu lực: 01/03/2015

Thông tư 109/2014/TT-BTC

Thụng tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chớnh phủ quy định cơ chế, chớnh sỏch tài chớnh đối với khu kinh tế cửa khẩu

Ngày ban hành: 15/08/2014

Ngày có hiệu lực: 01/10/2014

Thông tư 108/2014/TT-BTC

Thụng tư quy định lói suất cho vay tớn dụng đầu tư, tớn dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chờnh lệch lói suất được tớnh hỗ trợ sau đầu tư

Ngày ban hành: 11/08/2014

Ngày có hiệu lực: 11/08/2014