Về Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - VietLaw

13/07/2015

Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - Phiên bản Vietlaw internet

Vietlaw là Hệ cơ sở dữ liệu về văn bản pháp luật Việt Nam, đã được  Văn phòng Quốc hội nghiên cứu xây dựng thành công và phát hành rộng rãi từ đầu năm 1994. Với phiên bản ban đầu mang tên LawData, đến nay với hơn 20 năm phát triển đã có nhiều phiên bản được Văn phòng Quốc hội phổ biến và tuyên truyền sử dụng phục vụ các hoạt động của các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước. 
 
 Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam – Vietlaw là phiên bản phát hành trên Internet lưu trữ toàn văn các văn bản pháp luật của Nhà nước, bao gồm:
 
+ Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội:
 
+ Pháp lệnh, Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,
 
+ Sắc lệnh, Sắc luật, Quyết định của Chủ tịch nước,
 
+ Các văn bản dưới luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ và các cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ, như: Nghị định,  Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Thông tư...
 
Vietlaw có khả năng giúp người sử dụng trong khoảng thời gian ngắn có thể nhận được các kết quả tìm kiếm sau đây:
 
- Toàn văn một văn bản pháp luật bất kỳ,
 
- Trích các điều, khoản bất kỳ của một hoặc nhiều văn bản khác nhau,
 
- Nghiên cứu loạt văn bản theo một chuyên đề pháp luật nào đó, một cụm từ nào đó đã được sử dụng trong các văn bản pháp luật.
 
Đây là một công cụ đắc lực giúp các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, kinh doanh và mọi công dân quan tâm tìm đến nội dung các văn bản pháp luật Việt Nam một cách nhanh chóng, chính xác. Đến nay, VietLaw đã tích hợp trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội nhằm cung cấp thông tin văn bản mới được thông qua tại các kỳ họp của Quốc hội.
 
Chúng tôi hy vọng rằng với phiên bản này sẽ giúp bạn tìm hiểu, khai thác tốt hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam. Chúng tôi, rất mong được sự quan tâm và đóng góp ý kiến của bạn để chương trình ngày càng hoàn thiện.
 
Cổng thông tin điện tử Quốc hội
Địa chỉ: 22 Hùng Vương - Hà Nội
Điện  thoại: 080-46050