Nghị quyết số 93/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Hà Nam.

 

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: