Nghị quyết số 387/NQ-UBTVQH15 Về việc thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh

 

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: