Nghị quyết số 08/2021/NQ-UBTVQH15 về Giải thích khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự 

 

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: