Nghị quyết số 428/NQ-UBTVQH15 về phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV
 
 
Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: