Nghị quyết số 429/NQ-UBTVQH15 về phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV
 
 
Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: