Nghị quyết số 433/NQ-UBTVQH15 Bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
 
 
 
Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: