Nghị quyết số 46/2022/QH15 Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV
 
 
Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: