Nghị quyết số 45/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ
 
 
Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: