• Hiệu lực: Hết hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/01/1960
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1960
  • Ngày hết hiệu lực: 19/12/1980
Hiến pháp năm 1960
Số ký hiệu 1-SL Ngày ban hành 01/01/1960
Loại văn bản Hiến pháp Ngày có hiệu lực 01/01/1960
Cơ quan ban hành   Người ký Hồ Chí Minh
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực 19/12/1980