• Hiệu lực: Hết hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/12/1980
  • Ngày có hiệu lực: 19/12/1980
  • Ngày hết hiệu lực: 18/04/1992
Hiến pháp năm 1980
Số ký hiệu 248-LCT Ngày ban hành 19/12/1980
Loại văn bản Hiến pháp Ngày có hiệu lực 19/12/1980
Cơ quan ban hành   Người ký Trường Chinh
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực 18/04/1992