• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/06/2009
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2010
Luật Quản lý nợ công
Số ký hiệu 29/2009/QH12 Ngày ban hành 29/06/2009
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 01/01/2010
Cơ quan ban hành   Người ký Nguyễn Phú Trọng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực