• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/06/2010
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011
Luật An toàn thực phẩm
Số ký hiệu 55/2010/QH12 Ngày ban hành 28/06/2010
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 01/07/2011
Cơ quan ban hành   Người ký Nguyễn Phú Trọng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực