• Hiệu lực: Hết hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/04/1992
  • Ngày có hiệu lực: 18/04/1992
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2014
Hiến pháp năm 1992
Số ký hiệu 68-LCT/HĐNN8 Ngày ban hành 18/04/1992
Loại văn bản Hiến pháp Ngày có hiệu lực 18/04/1992
Cơ quan ban hành Quốc hội Người ký Võ Chí Công
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực 01/01/2014