• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 23/07/2012
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2012
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
Số ký hiệu 04/2012/UBTVQH13 Ngày ban hành 23/07/2012
Loại văn bản Pháp lệnh Ngày có hiệu lực 01/09/2012
Cơ quan ban hành   Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực