• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/10/2012
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
Số ký hiệu 05/2012/UBTVQH13 Ngày ban hành 24/10/2012
Loại văn bản Pháp lệnh Ngày có hiệu lực 01/01/2013
Cơ quan ban hành   Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực