• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/12/2012
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
Số ký hiệu 24/2012/QH13 Ngày ban hành 03/12/2012
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 01/07/2013
Cơ quan ban hành   Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực