• Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/03/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối
Số ký hiệu 06/2013/UBTVQH13 Ngày ban hành 29/03/2013
Loại văn bản Pháp lệnh Ngày có hiệu lực 01/01/2014
Cơ quan ban hành   Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Tình trạng hiệu lực Chưa có hiệu lực Ngày hết hiệu lực