• Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/07/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2014
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Số ký hiệu 07/2013/UBTVQH13 Ngày ban hành 17/07/2013
Loại văn bản Pháp lệnh Ngày có hiệu lực 01/03/2014
Cơ quan ban hành   Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Tình trạng hiệu lực Chưa có hiệu lực Ngày hết hiệu lực