• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/12/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 08/12/2013
Loại văn bản Hiến pháp Ngày có hiệu lực 01/01/2014
Cơ quan ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực