• Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/11/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Luật số 03/2016/QH14 của Quốc hội ngày 22/11/2016 sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư
Số ký hiệu 03/2016/QH14 Ngày ban hành 22/11/2016
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 01/01/2017
Cơ quan ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Tình trạng hiệu lực Chưa có hiệu lực Ngày hết hiệu lực