• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 05/12/2016
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH ngày 5/12/2016 Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Số ký hiệu 04/VBHN-VPQH Ngày ban hành 05/12/2016
Loại văn bản Văn bản hợp nhất Ngày có hiệu lực 05/12/2016
Cơ quan ban hành Văn phòng Quốc hội Người ký Nguyễn Hạnh Phúc
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực