• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/06/2017
Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-VPQH ngày 28/6/2017 - Luật Đầu tư
Số ký hiệu 04/VBHN-VPQH Ngày ban hành 28/06/2017
Loại văn bản Văn bản hợp nhất Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành Văn phòng Quốc hội Người ký Nguyễn Hạnh Phúc
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực