• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/06/2017
Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH ngày 28/6/2017 - Luật Phí và Lệ phí
Số ký hiệu 05/VBHN-VPQH Ngày ban hành 28/06/2017
Loại văn bản Văn bản hợp nhất Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành Văn phòng Quốc hội Người ký Nguyễn Hạnh Phúc
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực