• Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/07/2017
Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH ngày 10/07/2017 - Bộ Luật hình sự
Số ký hiệu 01/VBHN-VPQH Ngày ban hành 10/07/2017
Loại văn bản Văn bản hợp nhất Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành Văn phòng Quốc hội Người ký Nguyễn Hạnh Phúc
Tình trạng hiệu lực Chưa có hiệu lực Ngày hết hiệu lực