• Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/06/2018
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch
Số ký hiệu 28/2018/QH14 Ngày ban hành 15/06/2018
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 01/01/2019
Cơ quan ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Tình trạng hiệu lực Chưa có hiệu lực Ngày hết hiệu lực