• Hiệu lực: Hết hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/11/1946
Hiến pháp năm 1946
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 09/11/1946
Loại văn bản Hiến pháp Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành Quốc hội Người ký  
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực