• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 11/12/2023
  • Ngày có hiệu lực: 11/12/2023
Nghị quyết số 108/2023/QH15 về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”
Số ký hiệu số 108/2023/QH15 Ngày ban hành 11/12/2023
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 11/12/2023
Cơ quan ban hành Quốc hội Người ký Vương Đình Huệ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực