• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/02/2024
  • Ngày có hiệu lực: 05/02/2024
Nghị quyết số 112/2024/QH15 về việc dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Số ký hiệu số 112/2024/QH15 Ngày ban hành 05/02/2024
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 05/02/2024
Cơ quan ban hành Quốc hội Người ký Vương Đình Huệ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực