• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 23/07/2021
  • Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Nghị quyết số 90/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV thành phố Hà Nội

 

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: