• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/08/2021
  • Ngày có hiệu lực: 04/08/2021

Nghị quyết số 30/2021/QH15 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

 

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: