• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/08/2021
  • Ngày có hiệu lực: 08/08/2021

Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19

 

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: