• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/09/2021
  • Ngày có hiệu lực: 08/09/2021

Nghị quyết số 294/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Thanh Hóa

 

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: