• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/09/2021
  • Ngày có hiệu lực: 10/09/2021

Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: