• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/09/2021
  • Ngày có hiệu lực: 17/09/2021

Nghị quyết số 385/NQ-UBTVQH15 về việc điều động nhân sự làm nhiệm vụ Trợ lý Chủ tịch Quốc hội

 

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: