• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 25/09/2021
  • Ngày có hiệu lực: 25/09/2021
Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 Ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 
 

 

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm: